مطالب پزشکی

چرا کودک یا شیرخوار دچار عدم تعادل یا آتاکسی می شود؟

مطالب پزشکی
0

اگر بخواهیم از دیدگاه علمی به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که ریشه ی این بیماری به هر گونه از بین رفتن، آسیب دیدگی و همچنین تحلیل رفتگی در سلول های عصبی بر می گردد. به عبارتی ساده تر اگر هر گونه از این عوامل در سلول های عصبی نیز رخ بدهد، احتمال بروز این بیماری در فرد به وجود می آید. لازم به ذکر است تا به این نکته توجه داشته باشید، که این سلول ها موظف هستند تا طبق چیزی که برای آنها تعریف شده است، حرکات عضله شما را نیز کنترل کند. از دیگر دلایلی که از نظر علمی تصویب شده می باشند، می توان به آسیب دیدگی طناب نخاعی و اعصاب محیطی اشاره کرد. در چنین شرایطی هم امکان بروز این بیماری در شما زیاد است. از دیگر دلایلی که در بروز این بیماری می توانند تاثیر گذار باشند را در ادامه آنها را برای شما نیز نام برده ایم.

مطالعه مطلب
فهرست